I dřevo může mít svou vadu na kráse

Naše činnost se specializuje na výrobu konstrukčního dřeva obdélníkového průřezu. Co si pod takovýmto pojmem má zákazník představit? Jsou to hranoly, desky, fošny, střešní laty atd., které distribuuje naše společnost zejména pro oblast stavebnictví. Než doputují námi vyrobené dřevní produkty k zákazníkovi, důkladně se zaměřujeme na jejich kvalitu s přihlédnutím na normu, jenž upravuje vady, které je možné pro danou třídu akceptovat.
Tato problematika je upravena normou ČSN 73 2824-1 – Část 1: Jehličnaté řezivo.

PILA SMRK

Mezi kritéria vizuálního třídění jehličnatého dřeva patří:

 • druh řeziva (latě, prkna, fošny, hranoly),
 • průměrná hodnota vlhkosti řeziva (referenční vlhkost 20%),
 • odklon vláken (odchylka směru vláken od podélné osy řeziva),
 • trhliny (oddělení vláken v podélném směru vláken účinkem namáhání),
 • zhodnocení zárostů, suků a zhojených poranění kmene,
 • zbarvení (změna přirozené barvy dřeva), hniloba a plíseň,
 • zhodnocení tlakového dřeva (změna struktury),
 • zhodnocení zakřivení,
 • poškození dřevokazným hmyzem a cizopasnými rostlinami napadající čerstvé dřevo,
 • mechanické poškození,
 • vrcholkový zlom.

Podle vizuálně posuzovaných znaků se rozlišují tři třídy řeziva – S 7, S 10, S 13. Námi prodávané řezivo, jenž spadá do třídy S 10, může vykazovat určité odchylky, kazy nebo změny, a přesto bude bez omezení použitelné do stavebních konstrukcí. Zhodnocení závažnosti a případné výpočty těchto odchylek jsou úkolem proškoleného odborného personálu. Vady se hodnotí podle velikosti, tvaru, stavu, četnosti, umístění a také podle kombinací těchto parametrů. Za vady se považují takové odchylky růstu, struktury, textury a barvy dřeva, jakož i poškození a kazy, které nepříznivě ovlivňují upotřebitelnost dřeva, jeho využití a funkční vlastnosti. Dále je nutné mít na vědomí, že při třídění se dovolují nepříznivé odchylky, a to do 10 % v 10 % celkového objemu.

PILA SMRK

Výčet odchylek, kazů anebo změn, které shora uvedená norma ve třídě S 10 dovoluje:

 • zbarvení, hniloba:
  • zamodrání – dovoluje se,
  • tvrdá pruhovitost (hnědé a červené pruhy) – do 2/5 řeziva,
  • hnědá a bílá hniloba – nedovoluje se,
 • odklon vláken (závitnicovité uložení dřevních vláken patrné na bočním povrchu kulatiny) – do 12 %,
 • dřeň – dovoluje se,
 • šířka letokruhů:
  • všeobecně – do 6 mm,
  • u douglasky – do 8 mm,
 • trhliny:
  • výsušné – do 1/2,
  • bleskové odlupčivé – nedovolují se,
 • obliny – do 1/3,
 • zakřivení (odchýlení podélné osy kulatiny od přímky způsobené zakřivením stromu):
  • podélné – do 8 mm,
  • šroubové – 1 mm na 25 mm šířky,
  • poškození škůdci čerstvého dřeva – dovolují se otvory do průměru 2 mm,
 • suky – do 2/5,
 • tlakové dřevo (místní změna struktury dřeva v části kmene namáhané na tlak) – do 2/5,
 • poškození škůdci čerstvého dřeva – dovolují se otvory do průměru 2 mm,
 • další znaky – uváží se přiměřeně na základě ostatních znaků třídění.

Letokruhy

Pruhovitost

Škůdci

Suky

Trhliny

Zamodrání

Článek byl zpracován na základě informací poskytnutých ze strany Výzkumného a vývojového ústavu dřevařského, Praha, s.p.
Zdroj informací: https://www.vvud.cz/trideni-dreva-pro-stavebni-ucely/

PILA SMRK, s. r. o.

Martinice 299, 769 01  Holešov

Navigovat >

info@pilasmrk.cz

Napsat >

+420 603 837 748

Zavolat >

Po – Pá: 06:00 – 11:30 + 12:30 – 16:00

So – ne: zavřeno